ZAPISY DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Serdecznie zapraszamy na zapisy do szkoły na nowy rok szkolny 2019/2020, które odbywać będą się w dwóch terminach:

  • 27.04.2019- godz. 14:00-16:00 (dotyczą one WYŁĄCZNIE rodziców, których dzieci uczęszczają obecnie do szkoły na zajęcia)
  • 04.05.2019- godz. 14:00- 16:00

na auli w siedzibie szkoły- Parkwood Academy, Longley Avenue West, Sheffield, S5 8UL.

Uprzejmie przypominamy, że zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się, akceptacją i przestrzeganiem regulaminu szkoły, ucznia, statutu oraz ‘GDPR Policy’.

Regulamin Szkolny

Statut Szkoły

GDPR Policy

Wypełnione formularze muszą zostać przyniesione do szkoły osobiście przez rodzica lub opiekuna w dniu zapisów. Podczas zapisów, będą mieli Państwo obowiązek wpisania się na listy dyżurów. Zwolnieni z tego obowiązku są tylko nauczyciele, asystenci oraz członkowie Zarządu. Bez wpisu na listy dyżurów, formularze rejestracyjne nie będą przyjmowane! Oprócz tego, podczas zapisów będzie dostępna lista z wyszczególnionymi wydarzeniami szkolnymi, na której będzie można zadeklarować swoja pomoc przy ich organizacji. Będzie to miało wpływ na szanse dziecka w uczęszczaniu do szkoły w następnym roku.

Uprzejmie prosimy o terminowe uiszczenie opłaty czesnego za pierwszy semestr przyszłego roku szkolnego. Wynosić ona będzie £75 za każdy semestr, co daje £150 w skali roku. Za drugie i kolejne dziecko, opłata wynosi £40. Zarząd zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w wysokości czesnego, w sytuacji gdyby wzrosły opłaty za wynajem pomieszczeń w Parkwood Academy. O wszelkich zmianach zostaną Państwo poinformowani odpowiednio wcześniej.

Czesne prosimy wpłacać na konto szkolne:

Sort code: 54-41-34

Account: 50113933

W referencjach prosimy o podanie nazwiska dziecka, a nie swojego. Jest to bardzo ważne w przypadku gdy dziecko ma inne nazwisko niż rodzic albo wpłata jest dokonywana przez osoby trzecie. Wpłaty czesnego powinny wpłynąć na konto do dnia 20-go kwietnia (dotyczy obecnych uczniów), by można było je zweryfikować w dniu zapisów. Bez wpłaty czesnego w terminie formularze nie będą przyjmowane.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH ZAPISANIEM DZIECKA DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2010

Ze względu na braki kadrowe liczba przyjętych nowych uczniów będzie mocno ograniczona i każda kandydatura będzie rozpatrywana indywidualnie. Pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci, których rodzice podejmą się sprawowania funkcji nauczyciela bądź asystenta w szkole.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z kalendarzem szkolnym na rok 2019/2020 przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w życie szkolne. Kalendarz Zajęć 2019/2020

UWAGA: Obecność jednego z rodziców na spotkaniu informacyjnym jest obowiązkowa. Nie ma możliwości zapisania dziecka do szkoły on-line czy e-mailowo lub też w innym terminie. Bardzo prosimy o punktualne przybycie i przyniesienie wypełnionego formularza rejestracyjnego, który można pobrać: Formularz Rejestracyjny 2019/2020

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

Podczas podejmowania decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły będą brane pod uwagę następujące czynniki:

  1. funkcja i stopień angażowania się rodzica w  prace na rzecz szkoły ( nauczyciel/ asystent/ członek Komitetu Rodzicielskiego/ rodzic aktywnie wspierający wydarzenia szkolne typu Jasełka, Mikołajki itp. lub funkcjonowanie szkoły np. koordynator dyżurów)
  2. terminowe wniesienie opłaty za szkołę (do 7 dni przed złożeniem formularza)
  3. dopełnienie przez Rodzica obowiązku dyżuru w obecnym roku szkolnym (2 dyżury w każdym semestrze),
  4. obecność ucznia na zajęciach (10-20% nieobecności jest usprawiedliwiona) oraz jego zaangażowanie i zachowanie podczas lekcji,
  5. uczestnictwo Rodzica w Walnych Zebraniach.

 

OPLATA CZESNEGO ZA PIERWSZY SEMESTR

W przypadku, gdy kandydatura dziecka (nie będącego obecnie uczniem bądź uczennicą naszej szkoły) o przyjecie do szkoły zostanie pozytywnie rozpatrzona należy wpłacić opłatę za pierwszy semestr w przeciągu 5 dni roboczych. Jeśli oplata nie zostałaby wniesiona w tym czasie, miejsce dziecka zostanie zaproponowane dziecku następnemu w kolejce.

Dzieci zostaną wstępnie przypisane do klas zgodnie z wiekiem. W trakcie dwóch pierwszych spotkań nauczyciele zdecydują o ewentualnych przesunięciach między klasami.

 

Z poważaniem,

Komitet Rodzicielski