Zapisy na nowy rok szkolny 2016/2017

posted in: Ogłoszenia | 0

Zapisy na rok szkolny 2016/2017Zapisy na nowy rok szkolny 2016/2017

Informujemy, iż zapisy na nowy rok szkolny 2016/2017 odbywać się będą w dniach:

  • 14 maja 2016 o godz.11:00
  • 21 maja 2016 o godz. 11:00
  • 11 czerwca 2016 o godz. 11:00

w siedzibie szkoły – Parkwood Academy, Longley Avenue West, Sheffield, S5 8UL.

Bardzo prosimy o punktualne przybycie i przyniesienie wypełnionego formularza rejestracyjnego, który można pobrać ze strony Formularz rejestracyjny. Przy składaniu formularza pobierana będzie bezzwrotna opłata administracyjna w wysokości £20.00, która w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły zaliczona będzie w poczet opłaty za szkołę. Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć na stronie Opłaty.

Ważne informacje

Formularz rejestracyjny wraz z opłatą należy złożyć osobiście w terminach powyżej – nie ma możliwości zapisania dziecka do szkoły on-line czy e-mailowo czy też w innym terminie. Formularz rejestracyjny muszą złożyć wszyscy uczniowie – zarówno obecni jak i nowi.

W tym roku szkolnym spodziewamy się większej ilości zgłoszeń do szkoły. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie przyjąć jedynie ok. 100 uczniów (w tym 10 przedszkolaków) – tyle samo co w zeszłym roku szkolnym. Aby umożliwić większej ilości dzieci uczęszczanie do szkoły potrzebujemy więcej osób do pomocy: nauczycieli, asystentów oraz rodziców pomagających w prowadzeniu i zarządzaniu szkołą. Bardzo prosimy o pilny kontakt ze szkołą osób, które zechciałyby zaangażować się w pracę w szkole. Proszę nie zostawiać decyzji na ostatnią chwilę i liczyć na to, że ktoś inny zgłosi się do pomocy.

W przypadku braku miejsc w klasach, dzieci przyjmowane będą zgodnie z kolejnością złożonych formularzy pod warunkiem terminowego uregulowania płatności. W przeciwnym wypadku dzieci umieszczane będą na liście oczekujących.

Zamierzamy również otworzyć klasy przygotowujące do egzaminów GCSE oraz A-level z języka polskiego jako języka obcego, ale tylko w przypadku wystarczającej ilości chętnych.

Dzieci zostaną wstępnie przypisane do klas zgodnie z wiekiem (i umiejętnościami w przypadku obecnych uczniów szkoły). W trakcie dwóch pierwszych spotkań nauczyciele zdecydują o ew. przesunięciach między klasami.

Aby uniknąć rozczarowań zalecamy zapisać dziecko do szkoły jak najszybciej i nie czekać do ostatniego terminu.

Polska Szkoła w Sheffield

Polska Szkoła w Sheffield im. gen. Władysława Andersa działa w Sheffield od roku 1950. Uczymy dzieci polskiego pochodzenia od 3 roku życia języka polskiego, literatury, geografii i historii polskiej, dziedzictwa narodowego, w tym kultury i tradycji oraz religii. Przygotowujemy uczniów do egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomie GCSE i A-level.

Jesteśmy szkołą społeczną, tzn. w pełni zarządzaną i prowadzoną przez rodziców dzieci uczęszczających do szkoły oraz ochotników. Szkoła utrzymuje się ze składek płaconych przez rodziców oraz dotacji od firm, organizacji oraz osób prywatnych. Nikt w szkole nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę – wszyscy pracują ochotniczo. Spotykamy się średnio 20 razy w roku, co drugą sobotę, w godzinach od 9:30 – 13:15 w budynku Parkwood Academy przy Longley Avenue West, Sheffield, S5 8UL. Po zajęciach w szkole odbywają się zbiórki zuchów oraz harcerzy prowadzone przez instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami kraju.