Ważna informacja

posted in: Ogłoszenia | 0

Drodzy Rodzice,

Początek roku szkolnego jest już za nami, ponownie spotykamy się w najbliższą sobotę. W związku z tym przypominamy, że w szkole obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych zarówno podczas lekcji jaki przerw.

Zakaz ten widnieje w Kodeksie ucznia. Zapisując dziecko do szkoły zobowiązaliście się Państwo do przestrzegania Regulaminu Szkoły i zaznajomienia swoich dzieci jego treścią. Zakaz ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa, jako ze Komitet Rodzicielski oraz grono pedagogiczne nie są w stanie kontrolować oglądanych czy nagrywanych treści oraz ewentualnego udostępnienia danych osobowych dziecka.

Od następnych zajęć wszelkie złamanie tego zakazu będzie skutkowało konfiskatą telefonu przez upoważnioną do tego osobę (nauczyciel/ asystent/ dyżurny/ członek Zarządu) z możliwością jego odbioru przez rodzica z rak Prezesa dopiero po zajęciach. Jeśli potrzebny jest kontakt z dzieckiem podczas trwania lekcji proszę dzwonić na numer szkolny szkolny. Dziecko może skontaktować się z rodzicem poprzez nauczyciela lub członka Zarządu.