Tamara Gryszel-Fieldsend : Kierownik\Nauczyciel

Tamara Gryszel-Fieldsend

Kierownik\Nauczyciel

Klasa 6

Joanna Potocka : Nauczyciel

Joanna Potocka

Nauczyciel

Klasa 0 "Zerówka"

Agnieszka Buszka : Nauczyciel

Agnieszka Buszka

Nauczyciel

Klasa 1

Zofia Klęp : Nauczyciel

Zofia Klęp

Nauczyciel

Klasa 2

Sylwia Rubinowska-Kopeć : Nauczyciel

Sylwia Rubinowska-Kopeć

Nauczyciel

Klasa 3

Kinga Nakielska : Nauczyciel

Kinga Nakielska

Nauczyciel

Klasa 4

Sylwia Pupiec : Nauczyciel

Sylwia Pupiec

Nauczyciel

Klasa 5