Patron szkoły oraz poświęcenie szkolnego sztandaru

posted in: Ogłoszenia, Wydarzenia | 0

Poświęcenie szkolnego sztandaruPoświęcenie szkolnego sztandaru

Dzień 8 listopada 2015 roku na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Tego dnia w kościele św. Karola Boromeusza w Sheffield na uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny poświęcony został nowy sztandar szkolny.

Mszę św. celebrował ksiądz proboszcz Tomasz Wójcik, który podkreślił iż sztandar szkoły to symbol gromadzący wokół siebie zarówno uczniów jak i nauczycieli, pomagający nam wszystkim zachować naszą tożsamość oraz kultywować ponadczasowe wartości: patriotyzm, honor oraz miłość.

Na mszę św. licznie przybyła lokalna polska społeczność, uczniowie szkoły wraz z rodzicami oraz zuchy, harcerze i harcerki z hufców Wilno i Kaszuby.

DXC_4981_Exp_08_11_2015-www

Wydarzenie to zbiega się z obchodami 65-lecia polskiego szkolnictwa w Sheffield oraz przyjęciem za patrona naszej szkoły generała Władysława Andersa.

Dzień wcześniej na zajęciach w szkole, pani dyrektor Tamara Gryszel-Fieldsend przybliżyła uczniom naszej szkoły oraz rodzicom sylwetkę generała Andersa oraz historię Polaków, którzy zrządzeniem losu znaleźli się w Wielkiej Brytanii po zakończeniu II Wojny Światowej.

Sztandar Polskiej Szkoły w Sheffield

Sztandar szkoły jest w kształcie kwadratu o wymiarach 80cm x 80cm wykonany z rypsu przytwierdzonego do drzewca. Boki sztandaru obszyte są frędzlami koloru złotego. Drzewce wykonane są z drewna w ciemnym kolorze i zakończone głowicą w kształcie godła państwowego.

Lewa strona sztandaru posiada białe-czerwone tło. Centralne miejsce zajmuje symbol hrabstwa Yorkshire – White Rose of York, symbolizujący związek naszej szkoły z Yorkshire. Powyżej róży wyhaftowana jest srebrnymi literami nazwa: POLSKA SZKOŁA W SHEFFIELD, a poniżej róży wyhaftowany białymi literami znajduje się napis: “im. gen. Władysława Andersa”. W lewym oraz prawym górnym rogu znajdują się czerwone maki nawiązujące do kwiatów, które w czasie bitwy rozkwitały na zrytych pociskami wzgórzach Monte Cassino w czasie, gdy żołnierze 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa je zdobywali.
Na stronie prawej sztandaru na biało-czerwonym tle, centralnie umieszczone jest godło Rzeczypospolitej Polskiej – orzeł w koronie, a wokół godła srebrnymi literami wyhaftowane są słowa: HONOR, OJCZYZNA, BÓG, NAUKA.

Zdjęcia z uroczystego poświęcenia naszego sztandaru można zobaczyć w serwisie Flickr, na naszym profilu Google+ lub klikając na informację poniżej.

Władysław Anders – bohater spod Monte Cassino

Patron szkoły - gen. Władysław AndersŻył w latach 1892 – 1970. W czasie I wojny światowej był oficerem kawalerii w armii rosyjskiej, od 1917 roku walczył w 1. Korpusie Polskim w Rosji. W 1918 roku wstąpił do wojska polskiego. Na czele 15-go pułku ułanów brał udział w wojnie polsko – radzieckiej w latach 1919 – 1920. W 1924 roku ukończył Wyższą Szkołę Wojenną w Paryżu. Podczas przewrotu majowego w 1926 roku był szefem sztabu wojsk wiernych rządowi. W 1928 roku został dowódcą Samodzielnej Brygady Kawalerii w Baranowiczach. Na jej czele walczył we wrześniu 1939 roku pod Mińskiem Mazowieckim i Tomaszowem Lubelskim. Przy próbie przedostania się na Węgry, dostał się do niewoli radzieckiej i był więziony w Moskwie. Po umowie polsko-radzieckiej z 30 lipca 1941 roku został zwolniony z więzienia i od sierpnia 1941 roku pełnił funkcję dowódcy Armii Polskiej w ZSRR.

Po ewakuacji wojska polskiego ze Związku Radzieckiego został mianowany dowódcą Armii Polskiej na Wschodzie, a od lipca 1943 roku dowodził 2. Korpusem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który od końca 1943 roku walczył we Włoszech. W okresie od 26-go lutego do 21-go czerwca 1945 roku pełnił obowiązki Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Po zakończeniu II wojny światowej generał Anders pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Z jego inicjatywy, 14 maja 1953 r. reaktywowano działalność Polskiej Macierzy Szkolnej, która funkcjonowała w latach 1905–1939. Zadaniem tej organizacji, która przyjęła nazwę Polska Macierz Szkolna Zagranicą, było organizowanie Polskich Szkół Sobotnich, szkół średnich, kolonii letnich oraz wydawanie czasopism dla dzieci i młodzieży, w celu zapobieżenia groźbie wynarodowienia pokoleń młodych Polaków, które znalazły się na obczyźnie. Generał Anders, który stanął na czele Rady Naczelnej tej organizacji zdołał pozyskać do współpracy na tym polu wiele osobistości polskiej emigracji, a przede wszystkim byłych nauczycieli, duchownych i studentów.

Zmarł w Londynie i zgodnie z ostatnią wolą został pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym na zboczu wzgórza Monte Cassino.