2020/2021

Pierwsze dziecko Drugie i kolejne dziecko
1 semestr (11 sobót) £75.00 £40.00
2 semestr (10 sobót) £75.00 £40.00

Terminy płatności:

  • pierwszy semestr – przelewem 7 dni przed złożeniem formularza (dzieci obecnie uczęszczające do szkoły) lub przelewem do 5 dni od decyzji o przyjęciu nowego dziecka.
  • 28/02/2021 – drugi semestr

W opisie przelewu prosimy umieścić imię i nazwisko dziecka. Dane do przelewu (numer konta bankowego i sort code) można uzyskać kontaktując się ze szkołą.

W razie nie wpłynięcia wpłaty w określonym terminie, dziecko zostanie skreślone z listy uczniów szkoły i nie będzie mogło uczęszczać na zajęcia. Dzieci będą przyjmowane do szkoły wg kryteriów zdefiniowanych w szkolnym regulaminie.

2019/2020

Pierwsze dziecko Drugie i kolejne dziecko
1 semestr (11 sobót) £75.00 £40.00
2 semestr (10 sobót) £75.00 £40.00

Terminy płatności:

  • pierwszy semestr – przelewem 7 dni przed złożeniem formularza (dzieci obecnie uczęszczające do szkoły) lub przelewem do 5 dni od decyzji o przyjęciu nowego dziecka.
  • 28/02/2020 – drugi semestr

W opisie przelewu prosimy umieścić imię i nazwisko dziecka. Dane do przelewu (numer konta bankowego i sort code) można uzyskać kontaktując się ze szkołą.

W razie nie wpłynięcia wpłaty w określonym terminie, dziecko zostanie skreślone z listy uczniów szkoły i nie będzie mogło uczęszczać na zajęcia. Dzieci będą przyjmowane do szkoły wg kryteriów zdefiniowanych w szkolnym regulaminie.

2017/2018

1 dziecko (£7.00 od sesji) 2 dziecko (£3.50 od sesji)
1 semestr (11 sobót) £77.00 £38.50
2 semestr (10 sobót) £70.00 £35.00

Terminy płatności:

  • pierwszy semestr – przy złożeniu formularza (przelewy do 7 dni od złożenia formularza)
  • 28/02/2018 – drugi semestr

Czeki prosimy wystawiać na “Polska Szkola w Sheffield” (bez polskich liter).

Pieniądze przesłane przelewem bankowym muszą wpłynąć na konto szkoły w ciągu 7 dni od złożenia formularza. W opisie przelewu prosimy umieścić imię i nazwisko dziecka. Dane do przelewu (numer konta bankowego i sort code) można uzyskać kontaktując się ze szkołą.

W razie nie wpłynięcia wpłaty w określonym terminie, dziecko zostanie skreślone z listy uczniów szkoły i nie będzie mogło uczęszczać na zajęcia. Dzieci będą przyjmowane do szkoły wg kryteriów zdefiniowanych w szkolnym regulaminie.

2016/2017

1 dziecko (£7.00 od sesji) 2 dziecko (£3.50 od sesji)
1 semestr (10 sobót) £70.00 £35.00
2 semestr (11 sobót) £77.00 £38.50

Terminy płatności:

  • 31/08/2016 – pierwszy semestr
  • 31/01/2017 – drugi semestr

Przy składaniu formularza rejestracyjnego należy uiścić bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości £20.00. Opłata ta zostanie wliczona w poczet opłaty za szkołę.

Czeki prosimy wystawiać na “Szkola Polska przy LPCM” (bez polskich liter).

Przelew bankowy prosimy przesłać na poniższe konto. W opisie prosimy umieścić imię i nazwisko dziecka.

W razie nie wpłynięcia wpłaty w określonym terminie, dziecko zostanie skreślone z listy uczniów szkoły i nie będzie mogło uczęszczać na zajęcia. Dzieci będą umieszczane na liście uczniów zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, dzieci będą umieszczane na liście oczekujących do czasu potwierdzenia wpłynięcia wpłaty na konto szkoły.