Finansowanie

Nasza szkoła utrzymuje się głównie z pieniędzy uzyskanych z opłat za czesne. Oprócz tego pozyskujemy dodatkowe środki finansowe z:

 • darowizn
 • organizacji różnorakich imprez szkolnych
 • dotacji od instytucji oraz organizacji lokalnych
 • zwrot poniesionych kosztów w ramach umów z fundacjami i organami państwowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Darowizny i dotacje przynoszą dodatkowe fundusze, które szkoła może przeznaczyć na dowolne cele zgodne z działalnością statutową, a środki uzyskane w ramach umów to środki celowe, przeznaczone na ściśle określone wydatki.

Wszystkie środki pozyskane przez szkołę są kontrolowane i rozliczane w książce przychodów i rozchodów, a następnie przedstawiane wszystkim obecnym podczas dorocznego walnego zebrania.

Poniżej znajduje się lista osób i instytucji, od których otrzymaliśmy wsparcie.

Rok 2019:

Dotacja ze stowarzyszenia “Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

Rok 2018:

Dotacja ze stowarzyszenia “Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

Rok 2017:

 • Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze – wsparcie organizacji Polish Heritage Day w maju 2017 roku.
 • Refundacja ze Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP, w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017r., przeznaczona na dofinansowanie czynszu oraz kosztów wynajmu autokarów na wycieczkę szkolną.

Rok 2016:

 • Firma Braun – wsparcie finansowe organizacji 65-lecia Polskiego Szkolnictwa w Sheffield
 • Firma Plusnet – wsparcie finansowe organizacji 65-lecia Polskiego Szkolnictwa w Sheffield
 • White Eagle Association – wsparcie finansowe organizacji 65-lecia Polskiego Szkolnictwa w Sheffield
 • KPH Sheffield – wsparcie finansowe organizacji 65-lecia Polskiego Szkolnictwa w Sheffield
 • Firma Polish Village Bakery – wsparcie organizacji 65-lecia Polskiego Szkolnictwa w Sheffield
 • Firma Baking Point – wsparcie organizacji 65-lecia Polskiego Szkolnictwa w Sheffield
 • Firma Stanley – wsparcie organizacji 65-lecia Polskiego Szkolnictwa w Sheffield
 • Polski Sklep Pars w Sheffield – wsparcie organizacji 65-lecia Polskiego Szkolnictwa w Sheffield
 • Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze – wsparcie organizacji 65-lecia Polskiego Szkolnictwa w Sheffield
 • Refundacja ze Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP, w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016r. przeznaczona na dofinansowanie czynszu oraz zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych.

Rok 2015:

 • Dotacja ze stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w ramach programu “Wsparcie działalności polskich szkół uzupełniających w Wielkiej Brytanii” przeznaczona na dofinansowanie czynszu oraz zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych

Rok 2014:

 • Dotacja ze stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w ramach programu “Wsparcie działalności polskich szkół uzupełniających w Wielkiej Brytanii” przeznaczona na dofinansowanie czynszu oraz zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych