Parkwood Academy
Longley Avenue West
Sheffield, S5 8UL
Telefon: +44 7934 115 799
Zapytania ogólne: info@polskaszkolasheffield.org.uk
Zgłaszanie nieobecności: nieobecnosci@polskaszkolasheffield.org.uk
Kontakt z koordynatorami dyżurów: dyzury@polskaszkolasheffield.org.uk