Zakres obowiązków

 1. Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach:
 2. Po przybyciu do budynku szkoły proszę zgłosić się do koordynatora dyżurów lub w przypadku jego nieobecności – przedstawiciela zarządu szkoły, kierownika szkoły lub któregokolwiek nauczyciela.
 3. Dyżur rodziców rozpoczyna się punktualnie od godziny 9:15 (15 minut przed zajęciami), a kończy o godzinie 13:30 (15 minut po zajęciach)
 4. Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach:
  • 09:30 – 10:15 (przerwa 15 min do godz. 10:30)
  • 10:30 – 11:15 (przerwa 15 min do godz. 11:30)
  • 11:30 – 12:15 (przerwa 15 min do godz. 12:30)
  • 12:30 – 13:15
 5. Każdy dyżurny powinien nosić kamizelkę odblaskową oraz identyfikator
 6. W każdym skrzydle szkoły podczas zajęć lekcyjnych powinien znajdować się jeden dyżurny i dopilnować aby dzieci korzystające z toalety jak najszybciej powróciły do klas lekcyjnych
 7. Dyżurujący odpowiedzialni są za:
  • organizację pomocy i opieki nad dziećmi w czasie trwania nauki i przerw
  • nadzór dzieci zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku (dzieci w trakcie zajęć w szkole nie mogą opuścić terenu szkoły!)
  • regularne sprawdzanie toalet w celu wykluczenia przesiadujących tam uczniów
  • dbanie o czystość i porządek w salach lekcyjnych, rozkładanie krzeseł i stolików przed zajęciami lekcyjnymi i złożenie i odłożenie ich na miejsce po zajęciach
  • posprzątanie sal lekcyjnych po zakończonych zajęciach
  • przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz pomocy naukowych potrzebnych nauczycielom
  • punktualne dzwonienie dzwonkiem na przerwy
  • monitorowanie, aby żaden z rodziców oraz niepowołanych osób nie znajdował się na piętrach gdzie odbywają się zajęcia ze względów bezpieczeństwa naszych dzieci, nauczycieli i nas samych – rodzice podczas zajęć powinni czekać na parterze
 8. Żadne gorące napoje nie mogą być pozostawione w zasięgu dzieci.

Z uwagi na bezpieczeństwo bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zasad